pirmdiena, 2017. gada 11. septembris


Dzīvības koka nometnes onkoloģiskajiem pacientiem -
 tā ir brīnišķīga iespēja, izmanto to!
Cilvēks pēc dabas ir slinks un izmanto tikai nelielu daļu no savām spējām. Kāda dzīves bēda vai šajā gadījumā onkoloģiskā saslimšana ir iespēja mobilizēt savus spēkus un daudz ko izmainīt savā dzīvē.  Onkoloģiskajam pacientam  fonā bieži  ir bailes, bailes no nāves, kas rezultātā pārtop par bailēm no dzīves.
Dzīvības koka organizētās nometnes ir brīnišķīga iespēja cilvēkiem pabūt piecas dienas kopā ar sev līdzīgiem, kas dod iespēju brīvi runāt, mācīties klausīties, būt saprastam, saņemt atbalstu. Vispasaules veselības organizācijas ir atzinušas, ka cilvēks ir fiziska, psiholoģiska un garīga būtne. Tomēr  onkoloģiskais pacients tik ļoti pieķeras ārstam, ārstēšanai, ka bieži aizmirst par to ka emocijām un garam arī ir nepieciešama dziedināšana.
Nometnes laikā dalībnieki iegūst daudz noderīgas informācijas, sāk saprast savu emocionālo stāvokli, atpazīst jūtas. Svarīga atziņa ir par to, ka visām jūtām ir vieta būt gan pozitīvām kā priekam un labsajūtai, gan negatīvām kā bailēm, dusmām, skumjām, bet svarīgi tās apzināties nevis apspiest, jo tad parādās enerģija jeb iekšējie resursi, kas ir tik ļoti nepieciešami.
Nometne dod iespēju paskatīties uz sevi grupā, kā katrs no dalībniekiem prot parūpēties par sevi un palūgt palīdzību citiem. Tas ir ļoti svarīgi atgriežoties mājās ikdienas dzīvē, attiecībās ar tuvākajiem. Slimība ienes pārmaiņas katra cilvēka dzīvē un bieži tā kā bija ierasts pirms saslimšanas vairs nebūs, bet to neizprotot, nemākot runāt, dalīties sajūtās rodas vilšanās, nesaprašanās, aizvainojumi, kas padara ikdienas dzīvi vēl grūtāku gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem. Katram dalībniekam ir iespēja padomāt par sevi, citiem, kādreiz papriecāties: “ Ka ar mani nemaz nav tik slikti” un ar jauniem spēkiem atgriezties mājās. Nometnē tiek piedāvātas daudzas fiziskas aktivitātes, garšīgs ēdiens, dabas baudīšana, svētku sajūta. Tas viss ir ļoti  koncentrēts šajā īsajā laikā, bet ieguvums ir spēcīgs un darbojās vēl ilgu laiku atgriežoties mājās.
Izmantojiet šo iespēju un piesakieties uz psihosociālo rehabilitāciju, Dzīvības koka mājas lapā!!! Tas ir iespējams līdz šī gada 5. novembrim un visu nākošo gadu.
                                                       


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru