PakalpojumiKonsultēju latviešu un krievu valodās.

Individuālās konsultācijas pieaugušajiem.
Vienu reizi nedēļā 50 min. Daudzums atkarīgs no klienta problēmas  un gatavības to risināt. Tā var būt viena reize, bet rezultāts būs, ja ir  konkrēts - tiešs pasūtījums. Plašāk var iepazīt savu problēmu un kā viņa rodas apmēram desmit reizēs. Jo nopietnākas pārmaiņas vēlās, jo ilgāks laiks tam jāvelta, tas tiek apspriests kopā ar klientu. Darbā ar pieaugušajiem izmantoju eksistenciālo pieeju. Klientam ir jābūt gatavam izpētīt savu dzīvi plašākā tās kontekstā. Bieži cilvēki jūtās apmaldījušies, apjukuši un nevēlās, lai viņus uzskata par slimiem. Palīdzot izpētīt viņu atrašanās vietu, kur viņi ir nokļuvuši, var atrast pareizo virzienu, lai atgrieztos uz sava ceļa un atkal sajustos "kā zivs ūdenī". Iepazīt sevi, saprast kā veido savu dzīvi, kā to var izmainīt vai varbūt vienkārši pieņemt un iemīlēt.                                                                                            

Pāru konsultācija.
Vienu reizi nedēļā 70 min. Daudzums vidēji desmit reizes. Kad vīrietis precas, viņš domā, ka sieviete nekad nemainīsies, bet viņa mainās. Kad sieviete iziet pie vīra, viņa domā, ka vīrs mainīsies, bet viņš nemainās. Parasti pāris atnāk uz konsultāciju ar velmi otru "pārtaisīt", bet tā nesanāk. Konflikti ir dzīves sastāvdaļa, nevajag to uztvert kā cīņu, bet kā divu viedokļu saskarsmi. Iepazīstot sevi un citus, jūtas un vērtības, var atrast atbildes: "Kā būt ar otru kopā?"


Konsultācija Skypā                                                                    
Vienu reizi nedēļā 50 min. Iepriekš vienojoties par konsultāciju, un pārskaitot naudu uz manu kontu varam uzsākt konsultācijas. Tas nevar aizstāt attiecības klātienē, bet ir brīnišķīgi, ka modernās tehnoloģijas piedāvā šādu iespēju. Šo konsultāciju veidu galvenokārt izmantoju klientiem, kas dzīvo citās pilsētās, ārzemēs. Jārēķinās ar traucējumiem sakaros.


Supervīzija
Pēc vajadzības 60 min, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem un profesionāļiem, kuri strādā ar klientu, lai uzlabotu sniedzamā pakalpojuma kvalitāti, veiktu psiholoģiskā mikroklimata profilaksi kolektīvā, novērstu pesonīgo psiholoģisko izdegšanu  Bieži ir svarīgs skats no malas uz gadījumu, kurš ir iestrēdzis, uz kontaktu, jūtām starp palīdzības sniedzēju un klientu. Svarīgi ieraudzīt jaunas iespējas, saņemt atbalstu. Daudzām profesijām ir prasība obligātās grupu, komandas supervīzijas, tad ir iespēja vienoties par supervīzijām darba vietā un ilgums 90 min.

Grupas
Vienu reizi nedēļā, divas stundas, desmit reizes, slēgtas grupas, var būt arī citi formāti. Daudz  spēcīgāks pašizaugsmes rezultāts, jo grupā ir citi dalībnieki, ar kuriem ir jāsadarbojās, jābūt atklātam, jādalās izjūtās, lai saņemtu pretī. Tas ir intensīvs un emocionāls process.

Индивидуальные консультации взрослым.
Время 50мин, один раз в неделю. Количество зависит от проблемы и желания, от одной до десяти можно решить, что то конкретное или понять, как человек создаёт свои проблемы. Более долгая терапия, когда нужны личностные изменения. В работе со взрослыми применяю экзистенциальный подход.

Парная терапия
Время 70мин. Когда мужчина женитса он думает, что женщина не поменяеться, а она меняеться. Когда женщина выходит замуж она думает, что он поменяеться, а он не меняеться. Как быть вместе? Частый вопрос. А иногда нужно принять решения, что лудше разойтись.

Консультация по Скайпу
Современные технологии предоставляют возможность, получать консультацию на растояние, в другом городе, в подходящее для вас время. Надо зарание договариться о времени, оплатить консультацию переведя деньги на мой счёт.

Супервизия
Психологам, психотерапевтам, социальным работникам, индивидуальные, групповые или командныи.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru