PakalpojumiKonsultēju latviešu un krievu valodās.

Individuālās konsultācijas pieaugušajiem.
Vienu reizi nedēļā 50 min. Daudzums atkarīgs no klienta problēmas  un gatavības to risināt. Tā var būt viena reize, bet rezultāts būs, ja ir  konkrēts - tiešs pasūtījums. Plašāk var iepazīt savu problēmu un kā viņa rodas apmēram desmit reizēs. Jo nopietnākas pārmaiņas vēlās, jo ilgāks laiks tam jāvelta, tas tiek apspriests kopā ar klientu. Darbā ar pieaugušajiem izmantoju eksistenciālo pieeju. Klientam ir jābūt gatavam izpētīt savu dzīvi plašākā tās kontekstā. Bieži cilvēki jūtās apmaldījušies, apjukuši un nevēlās, lai viņus uzskata par slimiem. Palīdzot izpētīt viņu atrašanās vietu, kur viņi ir nokļuvuši, var atrast pareizo virzienu, lai atgrieztos uz sava ceļa un atkal sajustos "kā zivs ūdenī". Iepazīt sevi, saprast kā veido savu dzīvi, kā to var izmainīt vai varbūt vienkārši pieņemt un iemīlēt.                                                                                            
                                                             


Supervīzija klātienē un skaypā
Pēc vajadzības 60 min, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem un profesionāļiem, kuri strādā ar klientu, lai uzlabotu sniedzamā pakalpojuma kvalitāti, veiktu psiholoģiskā mikroklimata profilaksi kolektīvā, novērstu pesonīgo psiholoģisko izdegšanu  Bieži ir svarīgs skats no malas uz gadījumu, kurš ir iestrēdzis, uz kontaktu, jūtām starp palīdzības sniedzēju un klientu. Svarīgi ieraudzīt jaunas iespējas, saņemt atbalstu.Индивидуальные консультации взрослым.
Время 50мин, один раз в неделю. Количество зависит от проблемы и желания, от одной до десяти можно решить, что то конкретное или понять, как человек создаёт свои проблемы. Более долгая терапия, когда нужны личностные изменения. В работе со взрослыми применяю экзистенциальный подход.


Супервизия
Психологам, психотерапевтам, социальным работникам, индивидуальные, групповые или командныи.Nav komentāru:

Komentāra publicēšana